leiderschap coaching voor de A'dam Hogeschool voor de Kunsten

Functie:Coaching & advies voor de culturele sector en de creatieve industrie
Client:Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, afdeling theaterdocentopleiding
Opdracht:coachen van de artistieke kern in het proces naar het nieuwe curriculum.

Theatermakers met een brede theaterpraktijk

De opleiding Theaterdocent leidt veelzijdige theatermakers op met een eerstegraads bevoegdheid (Bachelor of Education) voor de pedagogische theaterpraktijk. Ze leren theatermaken met mensen uit alle (culturele) lagen van de bevolking en van alle leeftijden. In de praktijk van de docerende theatermaker staat het maken met de niet getrainde speler centraal. De opleiding traint haar studenten in verschillende mogelijkheden van theatermaken, waarbij het accent ligt op een interdisciplinaire aanpak zowel bij het maken van voorstellingen als bij het geven van lessen en workshops.

Studenten worden zo opgeleid, dat ze als theatermaker in de veelomvattende beroepspraktijk hun weg weten te vinden. De alumni zijn eigenzinnige theatermakers met een visie op kunst en kunsteducatie. Ze zijn werkzaam in het binnen- en buitenschoolse werkveld, bij theaterverenigingen, de community arts en richten eigen gezelschappen op.

Het zijn makers die theater zien als een ontmoetingsplek, een plek waar je de wereld mag bevragen, een plek voor leken en liefhebbers. Deze theatermakers zijn tevens ondernemers die een link weten te leggen tussen de vragen van deze tijd, de actualiteit en hun passie voor het theatervak. De opleiding werkt samen met scholen, theatergroepen, culturele en educatieve instellingen in Nederland, België, Curaçao, Suriname, Engeland, Duitsland, Turkije en de VS.