sparringpartner voor NVTC | Nederlandse Vereniging toezicht Cultuur

Dienst:coaching & advies voor de creatieve sectoren
Client:de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur
Opdracht:sparringpartner voor expertmeetings

De NVTC is een initiatief van toezichthouders voor toezichthouders.
Een jonge, energieke beroepsvereniging die erop is gebrand de kwaliteit van het interne toezicht bij culturele instellingen nog verder te verbeteren. Een vereniging voor alle toezichthouders en bestuurders uit het brede culturele veld: beeldende kunst, vormgeving en architectuur, erfgoed, podiumkunsten, media en letteren.

De Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC) vormt het platform voor toezicht en bestuur van cultureel Nederland.

De NVTC stelt zich dienend op naar haar leden; zij beoogt zoveel mogelijk toezichthouders cross-sector lid te maken, hen een relevant netwerk te bieden en zowel het vak van toezichthouder alsook het begrip van die rol in deze unieke sector verder te ontwikkelen.