commissielid 4jarige subsidies voor het AFK (Amsterdam Fonds voor de Kunst)

Dienst:lid van de commissie Muziek & Muziektheater kunstenplan 2017-2020
Client:AFK, Amsterdam Fonds voor de Kunst

Naast de huidige incidentele kunstfinanciering verstrekt het AFK vanaf 2017 meerjarige subsidies. Binnen het Kunstenplan 2017-2020 vormt een beperkt aantal instellingen de Amsterdamse basisinfrastructuur, die rechtstreeks door de gemeente wordt ondersteund. Het overige deel van het Amsterdamse culturele leven kan voor verschillende vormen van financiering bij het AFK terecht.

De meerjarige subsidies zijn bedoeld voor alle disciplines en crossovers binnen de culturele sector. De regelingen bieden samen ruimte voor zowel actuele kunst als cultureel erfgoed, voor gevestigde en relatief jonge organisaties, organisaties met en zonder een eigen gebouw, voor het produceren van kunst en het presenteren daarvan aan publiek, voor cultuureducatie en voor het stimuleren van jong talent.

De beleidsuitgangspunten van het AFK in de periode 2017-2020 zijn verankerd in de gemeentelijke Hoofdlijnen Kunst & Cultuur en omvatten:

• Artistieke verbinding op stedelijk en internationaal niveau

• Draagkracht en ruimte voor het onverwachte

• De hele stad